Organizacija za bezbednost saobraćaja - Traffic Safety Media

O TSM

TSM je osnovan kao stručna organizacija za unapređenje bezbednosti saobraćaja (engl. Traffic Safety Media), sa ciljem da doprinese uspostavljanju efikasnog sistema zaštite svih učesnika u saobraćaju i smanjenju broja i posledica saobraćajnih nezgoda.

Vizija TSM

Vizija TSM je da koncentracijom, kooperacijom i koordinacijom najvažnijih naučnih i stručnih potencijala u zemlji, omogući bezbednije odvijanje saobraćaja (smanji ukupan broj nastradalih i poginulih lica) i da kao partner vladi i organima lokalne samouprave (opština), preraste u jednu od vodećih organizacija za istraživanja, realizaciju projekata (produkciju) i upravljanje sistemom bezbednosti saobraćaja na regionalnom nivou.

Misija TSM

Misija TSM je uspostavljanje sistema zaštite svih učesnika u saobraćaju kroz unapređenje edukacije, primenu savremenih inženjerskih mera u domenu vozila i puteva, unapredjenje primene propisa u bezbednosti saobraćaja, kao i smanjivanje težine saobraćajnih nezgoda i patnji lica nastradalih u saobraćaju.

TSM je otvoren za individualnu i projektnu saradnju sa svim subjektima iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

„PAMETNI TAHOGRAFI“ za veću bezbednost saobraćaja

Cilj implementacije „Pametnih tahografa“ je povećanje bezbednosti saobraćaja, poboljšanje socijalnog položaja vozača i članova posade, jednoobrazna primena odredaba koje se odnose na vremena upravljanja i odmora vozača, kao i pitanje kontrole tih vremena.

Kompanija Smart Automotive Solutions ovlašćeni uvoznik i distributer Stoneridge tahografa u svojoj ponudi ima tahograf najnovije generacije SMART 2.

Daljinsko preuzimanje podataka sa tahografa

Za daljinsko preuzimanje podataka sa digitalnih i SMART tahografa preporučujemo Tahomotive aplikaciju

Tahomotive nudi moderne funkcionalnosti, kao što su automatsko generisanje izveštaja koji su usklađeni sa zakonskom regultivom, analizu vozača, trendove prekršaja vozača i ocenu rizika, izveštaj za obračun plata, planiranje preostalog radnog vremena, upravljanje evidencijama radnog vremena vozača (posade vozila), arhivu preuzetih fajlova i integraciju sa postojećim sistemima za upravljanje flotama.